Εταίροι

Κύριος Δικαιούχος – Υφυπουργείο Ναυτιλίας (ΥΦΥΝ)

Επωνυμία φορέα στα ελληνικά: ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Επωνυμία φορέα στην αγγλική γλώσσα: SHIPPING DEPUTY MINISTRY
Νόμιμος εκπρόσωπος: Κώστας Ιακώβου
Θέση νόμιμου εκπροσώπου στον φορέα: Γενικός Διευθυντής
Αρμόδιος επικοινωνίας για το έργο: Νικόλας Ιωάννου
Υπεύθυνος έργου: Κυριάκος Αλιούρης
Διεύθυνση: Κυλλήνης, Μέσα Γειτονιά, 4007 ΛΕΜΕΣΟΣ
Χώρα: ΚΥΠΡΟΣ
Τηλέφωνο: 00357 25 848100
e-mail: [email protected]
Φαξ: 00357 25 848200
Ιστοσελίδα: www.shipping.gov.cy

Δικαιούχος 2 – Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Υπουργείου Εσωτερικών (TKX)

Επωνυμία φορέα στα ελληνικά: ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Επωνυμία φορέα στην αγγλική γλώσσα: Department of Lands and Surveys
Νόμιμος εκπρόσωπος: Ανδρέας Σωκράτους
Θέση νόμιμου εκπροσώπου στον φορέα: Διευθυντής
Αρμόδιος επικοινωνίας για το έργο: Γεώργιος Κοκόσης
Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 29, 1455, Λευκωσία
Χώρα: ΚΥΠΡΟΣ
Τηλέφωνο: 00357 22 804900
e-mail: [email protected]
Φαξ: 00357 22 804881
Ιστοσελίδα: http://portal.dls.moi.gov.cy

Δικαιούχος 3 – Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)

Επωνυμία φορέα στα ελληνικά: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Επωνυμία φορέα στην αγγλική γλώσσα: Cyprus University of Technology
Νόμιμος εκπρόσωπος: Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός
Θέση νόμιμου εκπροσώπου στον φορέα: Πρύτανης Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Αρμόδιος επικοινωνίας για το έργο: Διόφαντος Χατζημιτσής
Διεύθυνση: Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 30, 3036, Λεμεσός
Χώρα: ΚΥΠΡΟΣ
Τηλέφωνο: 00357 25 002549
e-mail: [email protected]
Φαξ: 00357 25 0026661
Ιστοσελίδα: www.cut.ac.cy

Δικαιούχος 4 – Ωκεανογραφικό Κέντρο Πανεπιστήμιου Κύπρου (ΩΚ-ΠΚ)

Επωνυμία φορέα στα ελληνικά: ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Επωνυμία φορέα στην αγγλική γλώσσα: Oceanography Centre of the University of Cyprus
Νόμιμος εκπρόσωπος: Μάριος Δημητριάδης
Θέση νόμιμου εκπροσώπου στον φορέα: Προϊστάμενος Υπηρεσίας Υποστήριξης Έρευνας
Αρμόδιος επικοινωνίας για το έργο: Γεώργιος Γεωργίου
Διεύθυνση: Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, 2109 Αγλαντζιά, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Χώρα: ΚΥΠΡΟΣ
Τηλέφωνο: 00357 22 892612
e-mail: [email protected]
Φαξ: 00357 22 892601
Ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/oceanography/el

Δικαιούχος 5 – Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)
Επωνυμία φορέα στα ελληνικά: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Επωνυμία φορέα στην αγγλική γλώσσα: Ministry of Environment and Energy
Νόμιμος εκπρόσωπος: Γεώργιος Στάθακης
Θέση νόμιμου εκπροσώπου στον φορέα: Υπουργός
Αρμόδιος επικοινωνίας για το έργο: Γενική γραμματεία χωρικού σχεδιασμού και αστικού περιβάλλοντος
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, ΤΚ 11523 Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: 0030 2106475169
e-mail: [email protected]
Φαξ: 0030 2106452537
Ιστοσελίδα: www.ypeka.gr

Δικαιούχος 6 – Πανεπιστήμιο Αιγαίου (UAEGEAN)

Επωνυμία φορέα στα ελληνικά: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Επωνυμία φορέα στην αγγλική γλώσσα: University of the Aegean
Νόμιμος εκπρόσωπος: Αμαλία Πολυδωροπούλου
Θέση νόμιμου εκπροσώπου στον φορέα: Αναπληρώτρια Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης,
Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου
Αρμόδιος επικοινωνίας για το έργο: Γεράσιμος Παυλογεωργάτος
Διεύθυνση: Λόφος Πανεπιστημίου, ΤΚ 81132, Μυτιλήνη
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: 0030 2251036700
e-mail: [email protected]
Φαξ: 0030 2251036709
Ιστοσελίδα: www.ru.aegean.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Δικαιούχος 7 – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Επωνυμία φορέα στα ελληνικά: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Ειδικός Λογαριασμός Ερευνάς
Επωνυμία φορέα στην αγγλική γλώσσα: University of Τhessaly
Νόμιμος εκπρόσωπος: Αναπληρώτρια Καθ. Ιωάννα Λαλιώτου
Θέση νόμιμου εκπροσώπου στον φορέα: Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης / Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρμόδιος επικοινωνίας για το έργο: Επίκουρος  Καθηγητής Ανέστης Γουργιώτης
Διεύθυνση: Πεδίον Άρεως (κτίριο ΤμΜΧΠΠΑ), 38 334 Βόλος
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2421074475
e-mail: [email protected]
Ιστοσελίδα: www.prd.uth.gr