Στις 31 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία επιστημονικό καφενείο στα πλαίσια της εβδομάδας έρευνας και καινοτομίας που διοργανώνεται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.

Στα πλαίσια του επιστημονικού καφενείου παρουσιάστηκε, μεταξύ άλλων, το έργο ΘΑΛ-ΧΩΡ2. Η εκδήλωση απευθυνόταν στο ευρύ κοινό και είχε σκοπό να εξηγήσει τι είναι η γεωπληροφορική, η παρατήρηση της γης από το διάστημα και ποιες οι εφαρμογές τους σε διάφορα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία.