Στις 5 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε, στη Λεμεσό, συνάντηση των Κύπριων Δικαιούχων της πράξης για σκοπούς συντονισμού και ενημέρωσης. Την συνάντηση ηγήθηκε ο ΚΔ. Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα των κοινών παραδοτέων που απαιτούν ενέργειες από περισσότερους από έναν δικαιούχο καθώς και τεχνικά και οικονομικά θέματα που εκκρεμούν.