Έγινε συνάντηση στο κτηματολόγιο με την Υδρογραφική Υπηρεσία Πολεμικού Ναυτικού (ΥΥΠΝ) της Ελλάδος