Έγινε συνάντηση στο κτηματολόγιο με την Υδρογραφική Υπηρεσία Πολεμικού Ναυτικού (ΥΥΠΝ) της Ελλάδος.

  • Τίτλος: Συνάντηση με Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού της Ελλάδας.
  • Ημερομηνία: 05 & 06 Φεβρουαρίου, 2019
  • Τοποθεσία: Κεντρικά Γραφεία Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Λευκωσία, Κύπρος.
  • Μικρή περιγραφή: Μέσα στο πλαίσιο του Μνημονίου Συναντίληψης που είχε υπογραφεί παλαιότερα μεταξύ του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ) και της Υδρογραφικής Υπηρεσίας Πολεμικού Ναυτικού (ΥΥΠΝ) της Ελλάδος, πραγματοποιήθηκε διήμερη επίσκεψη στις 5 και 6 Φεβρουαρίου 2019, του Διοικητή, κ. Δημήτρη Ευαγγελίδη, καθώς επίσης και του Διευθυντή της Διεύθυνσης Πλοήγησης κ. Κωνσταντίνου Καραγκούνη, στα κεντρικά γραφεία του Τμήματος στη Λευκωσία. Δόθηκε η ευκαιρία να συζητηθούν θέματα, όχι μόνο κοινού ενδιαφέροντος, αλλά και θέματα που αφορούν πακέτα εργασίας και παραδοτέα του προγράμματος Θαλ-Χωρ 2.
  • Παρευρισκόμενοι: Εκπρόσωποι Υδρογραφικής Υπηρεσίας Πολεμικού Ναυτικού

Εκπρόσωποι του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας