Με επιτυχία προβλήθηκε η πράξη «ΘΑΛ-ΧΩΡ 2» σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της βραδιάς του Ερευνητή 2019, στο συνεδριακό κέντρο Φιλοξένια στη Λευκωσία, στις 26-27.9.2019. Διοργανωτής της εκδήλωσης ήταν το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) στην Κύπρο.