Αποδελτίωση Διαδικασιών

ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
01. ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
02. ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΗ ΑΔΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
03. ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΡΑΤΑΣ ΒΥΘΟΥ
04. ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΤΡΑΤΑ
05. ΑΔΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
06. ΑΔΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΡΙ-ΓΡΙ
07. ΑΔΕΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
08. ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ
09. ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΒΑΘΡΩΝ, ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΠΟΒΑΘΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ
10. ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
11. ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΠΟΝΤΙΣΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ
12. ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΩΣΗ ΕΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
13. ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
14. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ή ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Ή ΚΑΙ ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑΣ
15. ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΘΡΑΚΩΝ
16. ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΣΗΜΕΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΟΣ ΠΟΝΤΙΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)
17. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ
18. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΟΝΤΙΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ)
19. ΑΔΕΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ