Η εναρκτήρια συνάντηση του ΘΑΛ-ΧΩΡ 2 πραγματοποιήθηκε στο Poseidonia Beach Hotel, στη Λεμεσό στις 29 και 30 Ιανουαρίου 2019. Η συνάντηση αυτή αφορούσε τη διαχείριση και τον συντονισμό του ΘΑΛ-ΧΩΡ 2. Έγινε παρουσίαση του έργου, των Δικαιούχων καθώς και του Συμβούλου Διαχείρισης του Κύριου Δικαιούχου. Όλοι οι δικαιούχοι αναφέρθηκαν στη δουλειά που θα πραγματοποιήσουν κατά τη διάρκεια του έργου και έτυχαν ενημέρωσης για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται.