Δημοσίευση στο Advances in Geosciences, 45, 397-407, 2019 στις 9.1.2019. Αφορά την Πολύ-χρονική ανάλυση 12 δορυφορικών εικόνων Sentinel 1-2, δεδομένα lidar και την μέθοδο του Strumph (αλγόριθμος μετασχηματισμού αναλογίας) για την δημιουργία βυθομετρικών χαρτών.

Evagoras Evagorou, Christodoulos Mettas, Athos Agapiou, Kyriacos Themistocleous, and Diofantos Hadjimitsis

Department of Civil Engineering and Geomatics, School of Engineering and Technology, Cyprus University of Technology, 30 Arch. Kyprianos Str., 3036 Limassol, Cyprus

Correspondence: Evagoras Evagorou ([email protected])
Received: 2 August 2018 – Revised: 15 December 2018 – Accepted: 23 December 2018 – Published: 9 January 2019

Abstract. During the last years, various methods and techniques have been used to estimate the seafloor topography with high accuracy. The topography is considered an important component for marine applications since several activities and infrastructures are being carried out at the bottom, column and surface of the sea. In this, study, freely and open distributed optical satellite images were used to obtain bathymetric data for shallow waters, (until 30m below sea level) based on timeseries analysis of multispectral Sentinel-2 datasets. The ratio transform algorithm was implemented for twelve (12) monthly images covering thus a whole year. The different generated Digital Terrain Models (DTMs) were compared with high resolution LIDAR measurements. The
results showed that bathymetry can be obtained from satellite data within a Root Mean Square Error (RMSE) ranging from 1.39 up to 2.56m while more accurate results were generated during the summer period.