Παρουσίαση 2 αφισών στο συνέδριο EGU-General Assembly που διεξήχθητε στις 8-13.4.2019.